PRIVCACYBELEID VAN STICHTING STOP DUCHENNE

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die “Stichting stop Duchenne” verwerkt van haar donateurs.

Indien je een donatie doet aan Stichting stop Duchenne, of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting stop Duchenne verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting stop Duchenne, Beukenlaan 148 2665DR Bleiswijk, KvK nr: 73228664
De voorzitter is bereikbaar via tim.christiaans@stopduchenne.nl

2. Welke gegevens verwerkt Stichting stop Duchenne en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
           a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats
           b) adresgegevens 
           c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
           d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2 Stichting stop Duchenne verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Stichting stop Duchenne;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om donaties af te wikkelen.


E-mail berichtgeving (opt-out):

[ORGANISATIE]] gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van [ORGANISATIE]]  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

  1. Bewaartermijnen

Stichting stop Duchenne verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting stop Duchenne passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting stop Duchenne geen gebruik van diensten van derden.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via het bestuur van Stichting stop Duchenne kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting stop Duchenne zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met het bestuur.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting stop Duchenne je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Voorzitter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons info@stopduchenne.nl

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.