ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Stichting Stop Duchenne heeft de status van geregistreerd Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, dan kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Beleidsplan 2018 – 2019

anbi logo